Julkinen sektori

Julkinen sektori on tärkeä toimija koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämisessä. Tämän vuoksi teemme paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Etsimme aktiivisesti uusia yhteistyötahoja ammattilisen koulutuksen, työelämään poluttaustumisen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan kehittämiseksi.