Opinnot alkavat

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana kaksitoista nuorta, jotka kaikki suorittavat perustutkintoa hankkeen avustuksella. Kesän aikana nuoret suorittavat opintoihinsa kuuluvan tutkinnon osan Ulkoalueiden hoito 15 osp. Töitä tehdään niin Hattulan kunnan ulkoalueilla kuin yksityispihoissa. Tutkinnon osa toteutetaan ajalla 5.7 – 31.8.2017.

Innolla kohti uutta

Nuoret kantavat itse vastuun omien opintojensa karttumisesta ja asettavat itse tavoitteet omille opinnoilleen. Tässä kahdentoista henkilön opiskelijaryhmässä on monen erialan opiskelijoita mm kokkeja, kiinteistöpalvelu osaajia kuin rakennusalankin opiskelijoita. Kaikki suorittavat kuitenkin saman tutkinnon osan ulkoalueiden hoito 15 osp.

Lisäksi nuoret suorittavat tämän koulutuksen aikana hätäensiapukoulutuksen, tulityökortin ja työturvallisuuskortin.

30.8 ja 1.9.2017 olivat tutkintotilaisuudet, joissa nuoremme osoittivat osaamistaan tutkinnon osasta ulkoalueiden hoito 15 osp. Kymmenen henkilöä osallistui tutkintotilaisuuteen ja kaikki suorittavat näytön hyvin arvosanoin. Yhtään hylättyä tai tyydyttävän tason arvosanaa ei tullut. Hyvät pojat!! Kunnia heille keille se kuuluukin, eli nuorillemme.

1.9.2017 koko ammatillista tutkintoa lähti suorittamaan viisi henkilöä. Ammatillisina perustutkintoina heillä on rakennusalan perustutkinto, maanmittausalan perustutkinto, catering-alan ja pintakäsittelyn perustutkinto.

Kolme henkilöä on mukana Valjakko ryhmässämme, koska opinnot eivät ole edenneet ammatillisessa koulutuksessa toivotusti ja uhkana on opinto-oikeuden päättyminen.

Kaksi nuoristamme suorittaa puolenvuoden mittaista TE-keskuksen hallinnoimaa koulutusta, jonka järjestäjänä toimii Tavastia.