Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan uusia toimenpiteitä, joiden avulla saadaan hankkeeseen osallistuvat alle 29- ja yli 54-vuotiaat työttömät työnhakijat yksilöllisesti huomioiden kouluttautumaan sekä polutettua työelämään . Hankkeeseen osallistujia pyritään asennemuutoksen kautta innostamaan oppimisesta ja koulutuksen sekä työelämäntaitojen hankkimisesta itselleen, ja näin auttaa heitä työllistymään.

Hankkeen tavoitteena on selvittää myös, miten yhteistyö toisen asteen oppilaitoksen, te-toimiston sekä perusturvan kanssa saadaan luotua ja miten työmarkkinatuella voisi suorittaa ammatillisia lisäkoulutuksia, korttikoulutuksia tai tutkinnonosia, vaikka samalla suorittaisikin esimerkiksi työkokeilua kunnan työpajalla.

Tämä hanke on tarkoitettu kaikille, joilla on mahdollisesti hankaluuksia omassa arjenhallinnassa, mielekkäiden tavoitteiden asettamisessa, oman tulevaisuuden polun omatoimisessa rakentamisessa tai työllistymisessä.

Jokainen hankkeeseen osallistuja luo ohjatusti itselleen oman oppimissopimuksen, jonka avulla luo oman suunnitelman tulevasta työelämästään ja siinä tarvittavista taidoista. Leirien välillä tapahtuvista valmennuksista vastaa hankkeessa toimiva ohjaaja.

Ohjaaja toimii tukena arjessa sekä tukena ja motivoijana uudessa elämäntilanteessa, kuten tavoitteisiin pääsyssä, opiskelussa, työkokeiluihin siirtymisessä yrityksiin, työssä tehtävän työpajatoiminnan opinnollistamisessa sekä työelämään ja opintoihin siirtymisessä. Hankkeeseen osallistujille tutun ympäristön lisäksi tärkeätä olisi tarjota turvallinen ohjaaja

Taidoilla kohti työtä