Taidoilla työhön -hanke

Elämä ei tarjoa vakuuksia, vain valintoja,
ei varmuutta, vain seurauksia,
ei ennustettavia tuloksia
– vain etuoikeuden yrittää.

Hanke mahdollistaa nuoren arjen ja elämän asettumisen raiteilleen. Arjessa yhdessä toimien, nuori saa tukea ja ohjausta elämään, talouden tasapainottamiseen ja opinojen aloittamiseen tai keskeytyneiden loppuun viemiseen. Hanke lisää nuorten yhteistoiminnallisuutta ja osallisuutta.

Hankkeessa toimiva valmentaja toimii tukena arjessa sekä  motivoijana uudessa elämäntilanteessa, tavoitteisiin pääsyssä, opiskelussa, työkokeiluihin siirtymisessä yrityksiin, työssä tehtävän työpajatoiminnan opinnollistamisessa sekä työelämään ja opintoihin siirtymisessä. Tämä hanke toteutetaan kokonaisuudessaan Valjakkomallilla. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että jokainen nuori saa itselleen ammatillisen tutkinnon ja sitä kautta polun työelämään.

Hankkeemme tekee tiivistä yhteistyötä monen eri oppilaitoksen kanssa kuin eri hankkeidenkin. Tahtotilamme on olla mukana luomassa toimintamallia jolla aktivoidaan nuori itse suunnittelemaan ja toteuttamaan oma polkunsa. Tämän vuoksi olemme mukana monessa eri työryhmässä ja verkostoituneet alan toimijoiden kanssa.

Sielu, sydän ja rystyset ruvella

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa: