Hankkeet

Kohti työelämää ry tekee tiivistä yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa. Uskomme, että toimimimalla laajemmalla sektorilla kuin vain omien hanketoimijoiden kesken, pystymme saamaan katavampia, laajemmalle leviäviä käytäntöjä. Samalla voimme vaihtaa kokemuksia hanketoiminnasta ja edistää käytäntöjen jalkautumista.