Oppilaitokset

Koulutuksen kehittäminen ja eteenpäin vieminen on meille tärkeää, ja siksi haaluammekin toimia yhteistyössä eri ammattioppilaitosten kanssa.  Tavoitteenamme on edistää oppimista, lisätä nuorten opiskelumotivaatiota ja samalla auttaa heitä poluttautumaan työelämään. Autamme mielellämme myös muita kouluja, opettajia sekä eri koulutusasteita opetusmenetelmien kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä.