Valjakolla työhön

Jokaisen osallistujan kanssa tehdään valmennussuunnitelma ja jokainen kulkee omaa polkuaan kohti omia tavoitteitaan.

Hankkeemme tarkoituksena on parantaa osallistujien elämänhallintataitoja sekä edistää heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan.  Lisäksi tarkoituksena on valmennuksen avulla auttaa heitä pääsemään töihin, koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai auttaa pääsemään tarvitsemansa palvelun piiriin.

Hankkeeseen voi hakeutua oma-aloitteisesti  tai viranomaisen ohjaamana esimerkiksi koulun, TE-toimiston, etsivän nuorisotyön tai sosiaalityön kautta.

Meihin voit olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla:

Annukka venetmäki p.040-7094543 tai annukka.venetmaki@icloud.com

Toimintamme pohjautuu kokonaisuudessaan valjakkomalliin. Valjakkomallin teoriapohjaan voi tutustua enemmän kotisivuillamme.

Tässä alla on saamiamme palautteita yhteistyökumppaneiltamme:

Hanke on onnistunut toimenpiteissään erittäin hyvin. Erityistä tukea vaativat ja erityisessä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset ovat saaneet hankkeessa sellaista erityistä tukea elämäänsä, jota muualla ei ole ollut tarjolla. Hankkeeseen osallistujien oman elämän hallintataidot, itseohjautuvuus sekä itsetunto ja osallisuuden tunne ovat kehittyneet. He ovat saaneet positiivisia oppimiskokemuksia, itsetunto ja usko omaan osaamiseen on parantunut. Hanke on luonut tasa-arvoa ja avannut osallistujille uusia mahdollisuuksia opintoihin ja työelämään.

Yhteistyö hankkeen toimijoiden kanssa on ollut helppoa ja mukavaa ?

Hankkeen tarjoamaa kokonaisvaltaista ja ratkaisukeskeistä asiakkaan tukemista tarvittaisiin opiskelujen tueksi vielä monelle opiskelijalle, jotka sinnittelevät opintojensa parissa. Miten hankkeen tarjoama tuki saataisiin siirtymään myös oppilaitoksen toimintaympäristöihin? Nytkin on opiskelijoita, jotka tarvitsisivat vierihoitoa ja kädestä pitäen ohjaamista työelämään. Kynnys lähteä ammattikoulusta suoraan työpaikalle on vielä monelle opiskelijalle liian suuri.