Valjakkomallin käyttö arjessa erityisen vaativilla nuorilla

Useimmat erityisen vaativat nuoret ovat kasvaneet ja kehittyneet vaativissa olosuhteissa. Heillä on usein takanaan lastensuojelutausta, laitoksessa kasvaminen tai vähittäänkin peruskoulussa erityisryhmissä opiskelu.

Heille on kehittynyt sellainen luonne, että he pystyvät elämään vaatimattomissakin olosuhteissa. Usein meille enemmistö väestölle perusasioita olevat asiat kuten esim. petivaatteet ovat heille tarpeettomia. Näille nuorille on kehittynyt kyky tietää, missä on heikot jäät. Heillä on taipumus löytää samankaltaistensa seuraan ja hyvinkin usein he samaistuvat sitten toisiinsa.

He pystyvät sujuvasti suunnistamaan umpipimeässä ja lumimyrskyssä, mikäli heillä on selkeä tavoite. Varsin usein vain se tavoite on heitä itseään vahingoittava, kuten huumeet ja muut päihdeaineet. Yhteisönä näille nuorille on kehittynyt kyky selviytyä hyvinkin niukoilla eväillä ja ulkopuolisilla virikkeillä. Näistä nuorista tuskin kukaan harrastaa mitään lajia tavoitteellisesti. Eikä heitä likemmin kiinnosta edes liikkuminen oman reviirin ulkopuolelle. Joskus voi jopa olla hyvinkin haastavaa saada näitä nuoria innostumaan tutkimusmatkalle oman reviirinsä ulkopuolelle.

Nuoren valmennus aloitetaan heti sinä päivänä, kun nuori on valmis tulemaan Valjakko-toimintaan mukaan. Elikkä se vaihe kolmesta noin kuuteen−seitsemään viikkoon on erittäin tärkeä vaihe, jotta nuoren asenne kasvaa oikein. Toiminnoista voidaan nähdä esimerkiksi se, kenestä tulee oman joukkueensa vetäjä. Se näkyy sillä tavalla, että se on älykäs, energinen, nopea yksilö. Hänestä voi jopa myöhemmin tulla joukkueiden valmentaja. Välttämättä aikaisempi ennen Valjakko- toimintaa ollut käytös ei merkitse mitään tulevaisuuden kehittymisen suhteen. Jos nuori on aggressiivinen ja toivottua muutosta ei ala kehittymään käytöksessä, ohjaa valjakon johtaja nuoren Valjakko- ryhmästä välittömästi pois. Aggressiivisuutta ei pidä hyväksyä yhtään, se on saatava karsittua pois välittömästi.

Joukkueen vetäjä on sellainen, jolla on hyvä itseluottamus. Itseluottamus voi tulla ihan pelkästään siitä, että valmentajat löytävät koko ajan nuoren vahvuuksia, joita nuori ei itse tunnista. Jokaisesta nuoresta on pystyttävä löytämään näitä vahvuuksia joita sitten lähdetään vahvistamaan. Mikäli valmentajien joukossa on keskeneräisiä valmentajia, on muiden huolehdittava siitä, että tämä keskeneräinen valmentaja saa koko ajan tuke muilta valmentajilta kehittyäkseen. Valjakkomallin johtajuus ja valmentajuus on suurelta osin persoona kysymys, mutta toki siihen voi kaikki oppia, jos on halua ja motivaatiota.

Äärimmäisen tärkeää on valjakko mallissa turvallisuuden tunteen luominen kaiken tekemisen ympärille. Johtajan ja valmentajien on oltava koko ajan läsnä ja tekemässä itse nuorten rinnalla. Nuoria ei koskaan saa ajaa liian nopeasti uusiin haastaviin kohtaamisiin. Nuoria on valmennettava, valmennettava ja valmennettava. Nuorten kanssa tulee pelata, leikkiä, haastaa ja työskennellä heidän rinnallaan. On tärkeää, että nuori tietää kuuluvansa yhteisöön jossa hänet hyväksytään kaikkine puutteineen ja lahjakkuuksineen. Nuorten tulee myös saada keskenään joukkueissa pelata ja oppia, tukea toisiaan ja oppia toisiltaan. He ovat hyvin kekseliäitä ja innostuvat uusista asioista nopeasti, kun heillä on vain tavoite ja motivaatio päästä tavoitteeseen.

Sosiaalisuuden vahvistaminen on ihan ehdoton Valjakko-toiminnassa. Näillä nuorilla on usein samanlainen sisäinen sosiaalinen kyky kuin oikeilla rekikoirillakin, joilla se on susilta peritty, joukkuetyöskentelykyky.

Semmoinen nuori, joka ei pärjää muiden kanssa, syrjäytyy yksin kotiinsa, vaikka se olisi kuinka huippu tyyppi muuten, tai mitä muuta vaan. Nuorille pitää valmentaa sosiaalisia kykyjä ja se on lähtökohta.

Meillä on toiveena, että käytämme vanhoja Valjakkolaisia nuorten joukkueiden vetäjinä, koska Valjakkolainen ymmärtää Valjakkolaista paremmin kuin kokematon valmentaja ja näin kokemattomat nuoret seuraavat sitä. Alla humoristisesti esimerkki oikeiden valjakkokoirien maailmasta:

Vihellyksestä luokse tulo, niin se saattaa olla yksi ainoa reissu, kun pennut jo hiffaa: ”Aha! Se mallikoira teki näin: tuli tuon tykö ja sitä kehuttiin. Selvä juttu, näin me menetellään.”

Kun nuoret ovat olleet muutaman viikon Valjakko-toiminnassa, pitää heiltä ruveta vaatimaan enemmän. Uudet haluavat toimia ja samaistua kokeneimpiin Valjakkolaisiin. Se on sellainen sekunti tai metri, kun nuore tietävät sen, mitä ovat tekemässä: ”näin se vanha Valjakkolainen tekee, joten minä kanssa.” Näin juuri tulleita Valjakkolaisia ajetaan sisään toimintaan.

Valjakkomallin käyttäminen erityisen vaativien nuorten kanssa vaatii johtajalta ja valmentajilta äärettömän paljon syvemmän ymmärryksen taitoja. Heidän on osattava lukea nuorta.  Se on täysin erilaista kuin aikuisten keskinäinen kommunikointi.

 

Johtajan ja valmentajien pitää ymmärtää tiettyjä nuorten merkkejä, jotta päästään eteenpäin nuoren kanssa. Valjakkomalli on sellainen malli, että siinä täytyy osata puhua nuorten kieltä, eli ymmärtää erityisen vaativien nuorten käyttäytymistä ja elekieltä ja tavallaan toimia heidän esimerkkinä. Kuitenkin on äärettömän tärkeää osata hallita itseään ja omaa toimintaansa, ettei lähde samaistumaan nuorten kanssa.

Valjakomallin joukkueiden vetäjiksi keulille laitetaan yleensä aktiiviset, energiset yksilöt, joilla on myös kyky pitää yhteyttä johtajaan ja valmentajiin.

Johtajan ja valmentajien täytyy toimiessaan ottaa sellainen elastisesti tiukka ote nuoriin ja pitää polvet notkeina, kuten laskettelijalla ja kurvissa kääntyä joustavasti, vaikka vauhti olisikin välillä huimaa. Tässä vauhdissa pitää muistaa koko valmennusjoukkueen tuki, se on se juttu joka kantaa.

Nuorten on erityisen tärkeää saada tehdä asioita itsenäisesti, jotta heidän itsetuntonsa kehittyisi ja onnistumisen ilolla voidaan rakentaa vaativimpia tehtäviä. On erityisen tärkeää muistaa, ettei johtajan ja valmentajien FLOW ideat saa ylittää nuorten osaamisen tasoa. Jokaiselle nuorelle omat tehtävät ja vastuu alueet, joita sitten vahvistamisen kautta lisätään.

Nuorten vaistot, aistit, älykkyys ja kyvyt sekä johtajan ja valmentajien ammattitaito  yhdistettynä, on pystytty saavuttamaan sellainen yhdistelmä, jolla on pystytty menemään mahdottomilta tuntuvienkin esteiden yli.