Tiimien eli joukkueen kokoaminen valjakkomallilla

Valjakon tiimi (joukkue) valitaan tarkasti – ”Ketään ei koulukiusata”

Jatkossa käytämme tiimi sanan tilalla joukkuetta, joka kootaan tekemään yhdessä erilaisia tehtäviä. Nuoret ymmärtävät hyvin joukkue sanan merkityksen ja sen, kuinka oma joukkue pelaa samaan maaliin. Samoin nuoret ymmärtävät myös valmentajan ja johtajan merkityksen joukkueidensa valmentamisessa. Käytämme koko ajan valmentajanimitystä ohjaajista ja opettajista. Johtaja nimitystä käytämme henkilöstä, joka hoitaa kaikki ulkopuolelta tulevat uhat ja negatiiviset signaalit.

Sosiaalisuus on joukkueen jäsenen tärkein taito. Kaikki persoonallisuudet eivät mahdu samaan joukkueeseen, ja siksi samaan joukkueeseen valitaan hyvin yhdessä viihtyvät nuoret, näin kukaan ei stressaa.

Valjakko-nuoret valmennetaan jo ensimmäisestä päivästä lähtien toimimaan joukkueen jäseninä. Valmennuksessa otetaan erityisesti huomioon jokainen yksilöllisesti ja selvitellään hänen persoonallisuuttaan ja vahvuuksiaan. Näin saamme ensimmäisen ja tärkeimmän tiedon, miten joukkue tulee kasata tulevaisuudessa. Samaan joukkueeseen valitaan porukka, jossa kukaan ei ahdistu tai stressaa. Yhdessä opimme selviytymisen keinoja ja kuinka joukkueen jäsenet kannattelevat toisiaan.

Erityisen haastavilla nuorilla on yleensä sisäänrakennettu sisäinen yrittäjyys. He ovat keinoja kaihtamatta tottuneet saamaan tahtonsa läpi niissä asioissa, joita ovat pitäneet itselleen tärkeinä. Mikäli heillä on rahat loppu ja on perjantai ilta, niin aivan varmasti he saavat pussikaljaa, jos mieli sitä tekee. Nämä nuoret ovat oppineet taitoja, joilla voivat tyydyttää omat tarpeensa. Valitettavan usein heidän haluamansa asiat ovat kuitenkin heitä itseään tai terveyttään vahingoittavia.

Erityisen vaativat nuoret ovat usein hyviä joukkuepelaajia, sillä he tulevat erityisen hyvin toimeen keskenään. Joukkuetyöstä huolimatta nämä joukkueet tarvitsevat rinnalleen kokeneen valmentajan ja omalle joukkueelleen vetäjän. Valmentajan on osoitettava erityistä tukea ja ohjausta joukkueen vetäjälle; häntä ei saa koskaan jättää yksin joukkueensa kanssa.

Joukkueen vetäjän tärkein ominaisuus on sosiaalisuus ja rohkeus. Yhteistyötaidot korostuvat joukkuetyöskentelyssä. Yhteiset pelisäännöt on kaikille samat ja ne on opittu jo Valjakkotoiminnan ensimmäisillä viikoilla. Vaikka joukkueen vetäjän rooli on tärkeä, ei ole kyse nuorten välisestä hierarkiasta. Innostuneet joukkueen vetäjät eivät tarvitse mitään selkeää tietä viedäkseen joukkueensa tavoitteeseensa. Valmentaja on vain suunnan näyttäjä ja koko joukkue valitsee itse oman polkunsa ja tiensä, kuinka päästä perille.

Erityisen tärkeää on muistaa, että joukkueen vetäjäksi voi sopia aivan hyvin myös uusi ja kokematonkin valjakkolainen, sillä persoona ratkaisee hyvin paljon. Periaatteessa nuoren kuin nuorenkin voi valmentaa joukkueen vetäjäksi.

Hieman väärinkin on usein ajateltu, että kovin jätkä on porukan pomo. Näin se ei kuitenkaan Valjakkotoiminnassa ole. Sillä tärkeimmät ensimmäiset viikot Valjakossa keskitytään asenteen muuttamiseen yhteiskuntaa ja koulutusta kohtaan. Kun monen nuoren asenne on saatu muutettua ja ihannointi koviksia kohtaan murrettu, arvostus hölmöilyjä kohtaan on laskenut suunnattomasti.

Yksinkertaisuudessaan joukkue toimii joukkueen vetäjän kanssa tiiviisti yhteen. Joukkueen vetäjä noudattaa valmentajan antamia ohjeita moitteettomasti ja näin joukkueen jäsenet seuraavat vetäjää. Tärkeintä joukkueessa on muistaa, että kaikilla pitää olla kivaa ja ketään ei sorsita. Jos joku ei viihdy joukkueessa, tehdään vaihto.

Aluksi nuori oppii valjakkomallin avulla yhteiset pelisäännöt ja oppimisessa auttaa kokeneiden valjakkolaisten esimerkki. Nuori oppii jo muutaman viikon sisällä noudattamaan yhteisiä pelisääntöä ja toimintamalleja. Tärkeintä on, että uusi valjakkolainen oppii heti noudattamaan valmentajien antamia ohjeita, neuvoja ja opastuksia. Valmentajan rooli korostuu erityisesti alkuvaiheessa. Näin nuorelle saadaan turvallisuuden tunne ja ajatus siitä, että hänestä välitetään. On myös muistettava, että valmentajan vastuulle kuuluu kaikkien nuorien hyvinvointi.

Nuori ei halua montaa valmentajaa ympärilleen säätämään. Erityisen vaativilla nuorilla on ollut elämässään aivan tarpeeksi aikuisia eri verkostoista hoitamassa heidän asioitaan. Valjakkotoiminnassa ensimmäisenä sääntönä on karsia kaikki mahdolliset verkostot pois nuoren vastuulta ja vastuu nuoren tarpeista on siirretty valmentajille. Valmentajan tulee olla niin kokenut, että hän pystyy lukemaan nuoren kehonkielestä, sen onko nuorella kaikki hyvin.

Valmentaja on se henkilö, joka hankkii nuorelle palveluita ja on tarvittaessa mukana koko prosessin ajan, ettei nuori tuntisi hylkäämisen tunnetta. Koulutuksen aikana syntyy monenlaisia tilanteita ja valmentajan on oltava kaikkien niiden herra. Nuori on ohjeistettava niin, että hän ymmärtää, mitä häneltä odotetaan ja mitä hänen pitäisi seuraavaksi tehdä. Jos valmentajan äänessä ei ole määrätietoisuutta, ei nuori tottele häntä.

Pitää muistaa myös, että nuori huomaa valmentajan äänestä tämän tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden. Nuoren on aina annettava ymmärtää, et valmentaja pitää hänestä edelleen, vaikka ei pidäkään väärästä tavasta toimia.